Tuesday, May 18, 2010

INI MUNGKIN MEMBANTU

INI ADALAH TOPIK YANG PERLU ANDA BERI PERHATIAN DAN PENEKANAN:

1. Kesan2 peninggalan British dalam sistem pendidikan di Malaysia.

2. Kerjaya guru sebagai suatu ibadat, kaitakan dgn FPG dan peranan guru.

3. Model2 Kurikulum TABA.

4. Prinsip asas KBSR

5. Asas/tunjang pendidikan menurut Islam

6. Implikasi Falsafah Pendidikan Timur

7. Fokus fahaman Parenialisme dan implikasi fahaman essentialisme.

8. Tokoh Progresive John Dewey

9. Sumbangan Pendeta Zaaba

10. Peranan guru dalam FPG

11. Sumbangan FPK dalam pendidikan

No comments: