Tuesday, May 18, 2010

MODEL TABA

Hilda Taba (1962) seperti yang dipetik oleh Yusuf Hashim (2000) menggunakan pendekatan “grass-root” untuk membinan kurikulum. Beliau yakin kurikulum seharusnya dibina oleh guru, dan bukannya diturunkan dari atas ke bawah. Beliau mencadangkan lima langkah untuk membina kurikulum. Berikut lima langkah pengembangan kurikulum model Taba, iaitu :

• Menghasilkan unit kecil pelajaran mengikut gred dan mata pelajaran
• Mencuba unit yang dihasilkan.
• Menyemak semula pelajaran dan membuat penambahbaikan.
• Menilai skop dan urutan program.
• Mengguna dan menyebar hasil pelajaran.

No comments: